TV& VIDEO

Quân đội Malaysia

Quân đội Malaysia hợp tác với Philippines và Indonesia

Quân đội Malaysia hợp tác với Philippines và Indonesia

VTV.vn - Quân đội Malaysia sẽ phối hợp với các lực lượng an ninh của Philippines và Indonesia nhằm tăng cường đảm bảo an ninh.