TV& VIDEO

quân hàm

Ai Cập: Quân đội đề cử ông El-Sisi tranh cử Tổng thống

Ai Cập: Quân đội đề cử ông El-Sisi tranh cử Tổng thống

Ngày 27/1, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập đã trao quyền cho Tư lệnh đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel-Fattah El-Sisi tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.