TV& VIDEO

quan hệ biển đông

Hội thảo quốc tế: ‘Con đường tơ lụa trên biển" và quan hệ quốc tế ở Biển Đông

Hội thảo quốc tế: ‘Con đường tơ lụa trên biển" và quan hệ quốc tế ở Biển Đông

VTV.vn - Hội thảo do Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội - Quỹ Konrad Andenauer Stiftung (KAS), Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp tổ chức.