TV& VIDEO

quan hệ Đức - Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã kết thúc chuyến thăm 3 ngày đến Cộng hòa Liên bang Đức với nhiều hoạt động quan trọng mang tính chất hoạch định phương hướng chiến lược hợp tác.