TV& VIDEO

quan hệ trực tiếp

Hàng nghìn bệnh nhân bại liệt có cơ hội thoát khỏi xe lăn

Hàng nghìn bệnh nhân bại liệt có cơ hội thoát khỏi xe lăn

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ đã thực hiện thành công thí nghiệm mới trên những con chuột bị bại liệt khiến chúng có thể đi lại được như bình thường.