TV& VIDEO

quan hệ Việt - Lào

Nhìn lại chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội XII

Nhìn lại chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội XII

VTV.vn - Mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào được thể hiện rõ hơn qua chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.