TV& VIDEO

Quan hệ Việt Nam - Cuba

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Cuba

Tổng Bí thư tiếp Đại sứ Cuba

Chiều 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Cuba Eminio Lopez Diaz, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.