TV& VIDEO

Quan hệ Việt Nam - Cuba

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Cuba

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Cuba

VTV.vn - Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Chủ tịch Raul Castro tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.