TV& VIDEO

quan lớn

Lễ hội đình làng My Sơn, xã Phú Hải – Quảng Ninh

Lễ hội đình làng My Sơn, xã Phú Hải – Quảng Ninh

Cứ vào ngày 16 tháng giêng hàng năm, bà con nhân dân xã Phú Hải huyện Hải Hà lại nô nức về dự lễ hội Đình làng My Sơn. Đây là nét văn hoá truyền thống được bà con nhân dân xã Phú Hải gìn giữ, bảo tồn và phát huy từ nhiều năm nay.