quản lý chất lượng

Quy chuẩn chất lượng cho mặt hàng tôn thép còn bỏ ngỏ

Quy chuẩn chất lượng cho mặt hàng tôn thép còn bỏ ngỏ

VTV.vn - Chỉ cần đáp ứng một tiêu chuẩn cơ sở, tôn thép ngoại sẽ dễ dàng được phép nhập vào Việt Nam. Đây được cho là lý do khiến tôn thép chất lượng kém lấn át hàng nội.