TV& VIDEO

quản lý công nghệ

Không được để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ

Không được để Việt Nam trở thành bãi rác công nghệ

VTV.vn - Đó là vấn đề được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra khi cho ý kiến vào Dự thảo Luật chuyển giao khoa học công nghệ tại phiên họp sáng 13/9.