TV& VIDEO

quản lý điều hành

Quý 1/2017, nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT tăng mạnh

Quý 1/2017, nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT tăng mạnh

VTV.vn - Theo số liệu từ báo cáo, nhu cầu tuyển dụng trong quý 1 năm nay tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.