TV& VIDEO

quản lý điều hành

Kỳ vọng của người dân Đà Nẵng vào "người cầm lái mới"

Kỳ vọng của người dân Đà Nẵng vào "người cầm lái mới"

VTV.vn - Đà Nẵng cần tiếp tục vực dậy và phát triển và vì thế, người dân Đà Nẵng đang rất kỳ vọng vào người cầm lái mới.