quản lý DNNN

Bộ Kế hoạch đầu tư đề xuất lập Siêu Ủy ban quản lý DNNN

Bộ Kế hoạch đầu tư đề xuất lập Siêu Ủy ban quản lý DNNN

VTV.vn - Bộ Kế hoạch Đầu tư đang tiến hành lấy ý kiến thành lập một Ủy ban quản lý doanh nghiệp Nhà nước để tập trung quản lý hơn 30 doanh nghiệp Nhà nước hiện nay.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive