TV& VIDEO

quản lý hạn hán

Những lỗ hổng trong đối phó với hạn hán

Những lỗ hổng trong đối phó với hạn hán

VTV.vn - Hội thảo quản lý hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là dịp để Việt Nam có thể nhìn thấy rõ nhất những lỗ hổng trong đối phó với hạn hán.