TV& VIDEO

quản lý mạng xã hội

Cử tri quan tâm về quản lý mạng xã hội

Cử tri quan tâm về quản lý mạng xã hội

VTV.vn - Về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, cử tri nhận xét Bộ trưởng đưa ra nhiều giải pháp mang tính khả thi.