TV& VIDEO

quản lý môi trường

Ngày 12/5, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Ngày 12/5, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

VTV.vn - Trong ngày 12/5, tại TP.HCM sẽ diễn ra nhiều hoạt động mang tầm quốc tế về bảo vệ môi trường.