TV& VIDEO

quản lý nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống dưới 3%

Tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống dưới 3%

VTV.vn - Đến cuối tháng 9 vừa qua, tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn dưới 3% tổng dư nợ, sớm hơn mục tiêu dự kiến là đến cuối năm nay.