TV& VIDEO

quản lý rủi ro

Tất cả ngân hàng Mỹ vượt qua bài kiểm tra áp lực của FED

Tất cả ngân hàng Mỹ vượt qua bài kiểm tra áp lực của FED

VTV.vn - 34 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã vượt qua phần 2 của cuộc kiểm tra áp lực hàng năm (stress test).