TV& VIDEO

quản lý thông tin

QR Code – Thanh toán không sử dụng thẻ hay tiền mặt

QR Code – Thanh toán không sử dụng thẻ hay tiền mặt

VTV.vn - Hiện nay trên thị trường xuất hiện một hình thức thanh toán mới mà người dùng không phải sử dụng thẻ hay tiền mặt. Đó là thanh toán bằng QR Code.