quản lý thông tin

Bộ Y tế: Khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân

Bộ Y tế: Khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân

VTV.vn - Ngày 14/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khởi động xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.