TV& VIDEO

quản lý xuất nhập khẩu

Logistics yếu kém, xuất nhập khẩu thua thiệt

Logistics yếu kém, xuất nhập khẩu thua thiệt

VTV.vn - Sự phụ thuộc vào các hãng tàu biển nước ngoài đang khiến các doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam lúng túng khi sự cố xảy ra.