TV& VIDEO

quân pháp

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô tiễn biệt anh Văn

Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô tiễn biệt anh Văn

 Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô năm nay, lần đầu tiên các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô và người dân Việt Nam không còn được gặp vị Đại tướng - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.