TV& VIDEO

quán quân cầu vồng 2015

Cầu vồng lĩnh vực MC tạm ngưng phát sóng trong năm 2016

Cầu vồng lĩnh vực MC tạm ngưng phát sóng trong năm 2016

VTV.vn - Theo thông tin từ BTC, chương trình Cầu vồng lĩnh vực MC sẽ không phát sóng mùa giải mới trong năm 2016.