TV& VIDEO

quán quân Phong Linh

Quán quân Cầu vồng 2015 quyết tâm Bắc tiến lập nghiệp

Quán quân Cầu vồng 2015 quyết tâm Bắc tiến lập nghiệp

VTV.vn - Với hành trang là giải Nhất Cầu vồng 2015 lĩnh vực MC, Quán quân Phong Linh đã quyết định phát triển sự nghiệp của mình tại Hà Nội sau khi kết thúc cuộc thi.