TV& VIDEO

quan sát viên

Nga cấm các quan sát viên của Mỹ

Nga cấm các quan sát viên của Mỹ

VTV.vn - Các nhà ngoại giao và nhân viên nhiều tổ chức của Mỹ tại Nga sẽ không được phép giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 tới.