TV& VIDEO

quan sát viên

Albania bầu cử Quốc hội

Albania bầu cử Quốc hội

VTV.vn - Ngày 25/6, cử tri Albania đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới.