TV& VIDEO

quân sự hóa Biển Đông

Mỹ cần tiếp cận hiệu quả hơn trong vấn đề quân sự hóa Biển Đông

Mỹ cần tiếp cận hiệu quả hơn trong vấn đề quân sự hóa Biển Đông

VTV.vn - Đã tới lúc Mỹ cần phải có cách tiếp cận hiệu quả hơn trong vấn đề quân sự hóa Biển Đông.