TV& VIDEO

quan tâm bệnh nhân

Sự hài lòng của bệnh nhân là thước đo của bệnh viện

Sự hài lòng của bệnh nhân là thước đo của bệnh viện

VTV.vn - Những chi tiết nhỏ nhưng đã cho thấy sự quan tâm của bệnh viện đến từng nhu cầu của bệnh nhân. Điều đó sẽ được người dân ghi nhận, dù chỉ là những chi tiết.