TV& VIDEO

quần tây

"Mỹ nam" Vietnam's Next Top Model so tài nấu bếp

"Mỹ nam" Vietnam's Next Top Model so tài nấu bếp

Kết thúc cuộc so tài cam go để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp tại Vietnam's Next Top Model 2013, Lê Văn Kiên và Quang Đại tiếp tục "đối đầu" nhau trong gian bếp của gameshow Vào bếp là chuyện nhỏ.