TV& VIDEO

quân tiên phong

Hội đồng ngũ HN Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong 13/9/1973 ủng hộ TTCE

Hội đồng ngũ HN Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong 13/9/1973 ủng hộ TTCE

 Sáng 19/9, tại Đài THVN, Hội đồng ngũ Hà Nội Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong 13/9/1973 đã trao số tiền 43.310.000 ủng hộ quỹ Trái tim cho em.