TV& VIDEO

quan trắc nước biển tại 4 tỉnh miền Trung

18 chỉ tiêu quan trắc mẫu nước biển ven bờ Quảng Bình an toàn

18 chỉ tiêu quan trắc mẫu nước biển ven bờ Quảng Bình an toàn

VTV.vn - Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường thuộc Sở TN&MT Quảng Bình cho biết, các chỉ tiêu quan trắc mẫu nước biển ven bờ Quảng Bình vẫn nằm trong giới hạn an toàn.