TV& VIDEO

quản trị nước

IPU-132 thông qua dự thảo nghị quyết về quản trị nguồn nước

IPU-132 thông qua dự thảo nghị quyết về quản trị nguồn nước

VTV.vn - Dự thảo nghị quyết về "Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước- thúc đẩy hành động của nghị viện về nước và vệ sinh" đã được thông qua.