TV& VIDEO

quản trị rủi ro

Fitch Ratings: "Ngành ngân hàng Việt Nam sẽ hồi phục dần trong năm 2017"

Fitch Ratings: "Ngành ngân hàng Việt Nam sẽ hồi phục dần trong năm 2017"

VTV.vn - Theo Fitch Ratings, môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện, tỷ giá VND ổn định, lạm phát nhẹ là các yếu tố bù đắp điểm yếu trong cơ cấu ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay.