TV& VIDEO

quật cường

Phim tài liệu: Côn Đảo - Nụ cười từ máu và nước mắt

Phim tài liệu: Côn Đảo - Nụ cười từ máu và nước mắt

 Những hồi ức bi hùng về một thời kỳ đấu tranh gian khổ sẽ được tái hiện qua bộ phim tài liệu Côn Đảo - Nụ cười từ máu và nước mắt.