TV& VIDEO

quạt giấy

Lưu Thiên Hương mở màn Dự án âm nhạc BHV 2014

Lưu Thiên Hương mở màn Dự án âm nhạc BHV 2014

Theo thông tin từ BTC, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sẽ là người mở đầu cho dự án âm nhạc của Bài hát Việt năm 2014. Cô cũng là người vừa đầu quân vào Hội đồng thẩm định của chương trình.