“Quê nhà”

“Quê nhà” - Cách nhìn riêng về thế giới của nhà văn Tô Hoài

“Quê nhà” - Cách nhìn riêng về thế giới của nhà văn Tô Hoài

VTV.vn - “Quê nhà” gắn những kỷ niệm riêng của nhà văn Tô Hoài với những quan sát trực tiếp theo cách nhìn riêng về thế giới của tác giả.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive