TV& VIDEO

quê nhà

Giai điệu tự hào: Trọng Tấn và Tùng Dương đưa "Tiếng đàn bầu" gắn với "Quê nhà"

Giai điệu tự hào: Trọng Tấn và Tùng Dương đưa "Tiếng đàn bầu" gắn với "Quê nhà"

VTV.vn - Trong Giai điệu tự hào tháng 12, Trọng Tấn và Tùng Dương kết hợp cùng nhau trên sân khấu qua một bản mashup đặc biệt.