TV& VIDEO

“Quê nhà”

“Quê nhà” - Cách nhìn riêng về thế giới của nhà văn Tô Hoài

“Quê nhà” - Cách nhìn riêng về thế giới của nhà văn Tô Hoài

VTV.vn - “Quê nhà” gắn những kỷ niệm riêng của nhà văn Tô Hoài với những quan sát trực tiếp theo cách nhìn riêng về thế giới của tác giả.