TV& VIDEO

Quế Phong

Không có đất sản xuất ở vùng di dân tái đinh cư tỉnh Nghệ An

Không có đất sản xuất ở vùng di dân tái đinh cư tỉnh Nghệ An

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng tại hầu hết các khu tái định cư ở huyện Quế Phong, Nghệ An gần như không có hoạt động sản xuất đáng kể nào.