TV& VIDEO

quê quán

Vùng Cảnh sát Biển 1 bắt giữ tàu chở 17.000 lít dầu FO trái phép

Vùng Cảnh sát Biển 1 bắt giữ tàu chở 17.000 lít dầu FO trái phép

Khoảng 17.000 lít dầu FO vận chuyển trái phép trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, đã bị Lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 1 bắt giữ.