TV& VIDEO

Quế Sơn

Thêm 2 trận động đất trên địa bàn Quảng Nam

Thêm 2 trận động đất trên địa bàn Quảng Nam

Theo Viện Vật lý địa cầu, tâm chấn 2 trận động đất lần này không chỉ xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My mà còn xảy ra ở khu vực huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.