TV& VIDEO

quốc đảo

Người dân Philippines gồng mình trước siêu bão Rammasun

Người dân Philippines gồng mình trước siêu bão Rammasun

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải đi lánh nạn ở các trung tâm sơ tán khi bão Rammasun với sức gió lên tới 250km/h tàn phá nhiều khu vực của Philippines...