Quốc gia Anh

Doanh số bản lẻ tại Anh giảm mạnh

Doanh số bản lẻ tại Anh giảm mạnh

VTV.vn - Doanh số bản lẻ tại Anh trong quý I/2017 đã giảm 1,7% so với quý IV/2016.