TV& VIDEO

quốc gia đa văn hóa

Người dân New Zealand mong muốn đồng lòng dưới một lá cờ mới

Người dân New Zealand mong muốn đồng lòng dưới một lá cờ mới

VTV.vn - Ông Haike Manning - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam cho biết, sẽ rất quan trọng nếu người dân nước này có thể cùng đồng lòng dưới một lá cờ mới.