quốc gia dầu mỏ

Nhiều quốc gia dầu mỏ tìm cách chuyển đổi nền kinh tế

Nhiều quốc gia dầu mỏ tìm cách chuyển đổi nền kinh tế

VTV.vn - Nhiều quốc gia dầu mỏ vốn có nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu “vàng đen” đang tìm cách chuyển đổi nền kinh tế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive