TV& VIDEO

quốc gia dầu mỏ

Nhiều quốc gia dầu mỏ tìm cách chuyển đổi nền kinh tế

Nhiều quốc gia dầu mỏ tìm cách chuyển đổi nền kinh tế

VTV.vn - Nhiều quốc gia dầu mỏ vốn có nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu “vàng đen” đang tìm cách chuyển đổi nền kinh tế.