quốc gia Đông Nam Á

Ấn tượng Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á 2017 tại ĐH Cần Thơ

Ấn tượng Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á 2017 tại ĐH Cần Thơ

VTV.vn - Tại diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á 2017, các sinh viên đã giao lưu, hoạt động hết mình trong một không gian vừa đặc trưng, vừa hội nhập.