TV& VIDEO

Quốc gia Hà Nội

Ngành Y, Dược: Đào tạo không đáp ứng được nhu cầu

Ngành Y, Dược: Đào tạo không đáp ứng được nhu cầu

VTV.vn - Nhu cầu đào tạo nhân lực ngành Y, Dược đang tăng cao. Tuy nhiên, chất lượng nhân lực đầu ra chưa đáp ứng được thực tiễn, thậm chí một số còn không sử dụng được.