TV& VIDEO

Quốc hội Ba Lan

Ứng cử viên gốc Việt tranh cử Quốc hội Ba Lan

Ứng cử viên gốc Việt tranh cử Quốc hội Ba Lan

VTV.vn - Tham gia tranh cử vào 460 ghế trong Quốc hội Ba Lan kỳ này, có một ứng cử viên là người gốc Việt, thuộc đảng ‘Ba Lan cùng nhau’.