TV& VIDEO

Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Hôm nay (2/4), Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Hôm nay (2/4), Quốc hội bầu Chủ tịch nước

VTV.vn - Ngày 2/4, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước và thực hiện bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.