TV& VIDEO

Quốc hội Myanmar

Quốc hội Myanmar phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn quốc gia

Quốc hội Myanmar phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn quốc gia

VTV.vn - Quốc hội Myanmar ngày 8/12 đã phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn quốc gia được ký giữa Chính phủ và 8 nhóm sắc tộc vũ trang hôm 15/10.