TV& VIDEO

quốc hồn quốc túy

THTT: Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (20h05, VTV1)

THTT: Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (20h05, VTV1)

Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20h05 hôm nay.