TV& VIDEO

quốc lễ

Ukraine kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng

Ukraine kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng

Cùng với toàn thể nhân loại yêu hoà bình, nhân dân thành phố Donetsk ở phía Đông Ukraine hôm nay (9/5) cũng kỷ niệm 69 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít.