TV& VIDEO

quốc mẫu

Khai hội Tây Thiên 2014: Nhiều hoạt động đặc sắc

Khai hội Tây Thiên 2014: Nhiều hoạt động đặc sắc

Là một trong những trung tâm Phật giáo của cả nước, nơi thờ Quốc mẫu Thượng ngàn, lễ hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng nghìn du khách hành hương.