TV& VIDEO

Quốc tế hạnh phúc 20/3

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Tuần lễ Hạnh phúc 2015

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Tuần lễ Hạnh phúc 2015

(VTV.vn) - Tuần lễ Hạnh phúc 2015 hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.