TV& VIDEO

quốc tế lao động

Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong 3 ngày đầu tháng 5

Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong 3 ngày đầu tháng 5

VTV.vn - Theo Trung tâm DBKTTV Trung ương, trong 3 ngày đầu tháng 5, hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục khiến nắng nóng gia tăng ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ.